Departament de Tecnologia d'Aliments
capcelera

Departament de Tecal > Personal Docent i Investigador > PDI > Personal Docent i Investigador

Personal Docent i Investigador

 

Dra. Olga Martín Belloso

Categoria: Catedràtica d'Universitat

Àrea de Coneixement: Tecnologia d'Aliments

Dades de contacte

Despatx: Campus ETSEA, Edifici 2, planta 3, despatx 3.12
omartin@tecal.udl.cat
Telf.: (+34) 973 70 2593
Fax: (+34) 973 70 2596

Researcher ID: B-8281-2011
Orcid code: 0000-0002-7027-6972

Formació acadèmica

Doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Saragossa (1991)

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Saragossa (1983)

Altres dades d'interès

▪         Responsable del grup consolidat de recerca (2017SGR1083). Tecnologies Innovadores per a l'obtenció d'Ingredients i Productes Alimentaris.

▪         Responsable de la línia de recerca Noves tecnologies per al processament d'aliments.

▪         Directora de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida.

▪         Presidenta de la Federació Europea de Ciència i Tecnologia d'Aliments (EFFoST)

▪         Membre del Comitè Executiu de la Divisió de Processament No-tèrmic d'Aliments de l'Institut de Tecnòlegs d'Aliments (NPD-IFT) dels EUA.

▪         Vicepresidenta de la Societat Internacional d'Enginyeria d'Aliments (ISFE).

▪         Ambaixadora a Espanya de la Iniciativa per a l'Harmonització Global (GHI).

Currículum Vitae

Adjuntar pdf (opcinal).

Docència

Docència impartida en les següents titulacions:

 

-   Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

    ▪ Tecnologia de processament d'aliments d'origen vegetal I (codi 102584). Coordinadora (http://guiadocent.udl.cat/pdf/102584)

 

-   Grau en Enginyeria Alimentària

    ▪ Tecnologia de processament d'aliments d'origen vegetal I (codi 102584). Coordinadora (http://guiadocent.udl.cat/pdf/102584)

 

-   Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

    ▪ Gestió de la qualitat i innovació (codi 13115). Coordinadora (http://guiadocent.udl.cat/pdf/13115)

    ▪ Aliments de Quarta Gamma (codi 13107) (http://guiadocent.udl.cat/pdf/13107)

Recerca

Línia de recerca: Noves tecnologies per al processament d'aliments.

Publicacions més rellevants (2018):

 1. Morales-de la Peña, M.; Rosas-González, M.C.; Martín-Belloso, O.; Welti-Chanes, J. Changes in bioactive compounds concentration and physicochemical properties of mango smoothies treated by ultrasound. Revista Mexicana de Ingeniería Química. 17(1), 131-144. 2018
 2. González-Casado, S.; Martín-Belloso, O.; Elez-Martínez, P.; Soliva-Fortuny, R. Enhancing the carotenoid content of tomato fruit with pulsed electric field treatments: effects on respiratory activity and quality attributes. Postharvest Biology and Technology. 137, 113-118. 2018
 3. Valdivia-Nájar, C.G.; Martín-Belloso, O.: Soliva-Fortuny, R.Impact of pulsed light treatments and storage time on the texture quality of fresh-cut tomatoes. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 45. 29-35. 2018.
 4. García-Parra, J.; González-Cebrino, F.; Delgado-Adámez, J.; Cava, R.; Martin-Belloso, O.; Elez-Martinez, P.; Ramirez, R. Application of innovative technologies, moderate-intensity pulsed electric fields and high-pressure thermal treatment, to preserve and/or improve the bioactive compounds content of pumpkin. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 45, 53-61. 2018.
 5. Tejada-Ortigoza, V.A.; Garcia-Amezquita, L.E.; Serna-Saldívar, S.E.; Martín-Belloso, O.; Welti-Chanes, J. High hydrostatic pressure and mild heat treatments for the modification of orange peel dietary fiber: effects on hygroscopic properties and functionality. Food and Bioprocess Technology. 11, 110-121. 2018.
 6. Salinas-Roca, B.; Guerreiro, A.; Welti-Chanes, J.; Antunes, D.M.; Martín-Belloso, O. Improving quality of fresh-cut mango using polysaccharide-based edible coatings. International Journal of Food Science and Technology. 53(4), 938–945. 2018.
 7. Acevedo-Fani, A.; Soliva-Fortuny, R.; Martin-Belloso, O. Photo-protection and controlled release of folic acid using food-grade alginate/chitosan nanolaminates . Journal of Food Engineering. 229, 72-82. 2018.
 8. Artiga-Artigas, M.; Guerra-Rosas, M.I.; Salvia-Trujillo, L.; Martín-Belloso, O. Influence of essential oils and pectin on nanoemulsion formulation: a ternary phase experimental approach. Food Hydrocolloids. 81, 209-219. 2018.
 9. Salinas-Roca, B.; Soliva-Fortuny, R.; Welti-Chanes, J.; Martín-Belloso, O. Effect of pulsed light and edible coating on the phenolic profile and antioxidant potential of fresh-cut mango. Journal of Food Processing and Preservation. 42(5). Art. e13591, 1-9. 2018
 10. González-Casado, S.; Martín-Belloso, O.; Elez-Martínez, P.; Soliva-Fortuny, R. Application of pulsed electric fields to tomato fruits for enhancing the bioaccessibility of carotenoids in derived products. Food and Function. 9, 2282-2289. 2018
 11. Morales-de la Peña, M.; Salinas-Roca, B.; Escobedo-Avellaneda, Z.; Martín-Belloso, O.; Welti-Chanes, J. Effect of high hydrostatic pressure and temperature on enzymatic activity and quality attributes in mango puree varieties (cv. Tommy Atkins and Manila). Food and Bioprocess Technology. An International Journal 11, 1211-1221. 2018.
 12. González-Casado, S.; Martín-Belloso, O.; Elez-Martínez, P.; Soliva-Fortuny, R. In vitro bioaccessibility of colored carotenoids in tomato derivatives as affected by ripeness stage and the addition of different types of oil. Journal of Food Science. 83(5), 1404-1411. 2018.
 13. Avalos-Llano, K.; Martín-Belloso, O.; Soliva-Fortuny, R. Effect of pulsed light treatments on quality and antioxidant properties of fresh-cut strawberries. Food Chemistry. 264, 393-400. 2018.
 14. Valdivia-Nájar, C. G., Martín-Belloso, O.; Soliva-Fortuny, R. Kinetics of the changes in the antioxidant potential of fresh-cut tomatoes as affected by pulsed light treatments and storage time. Journal of Food Engineering. 237, 146-153. 2018.
 15. Artiga-Artigas, M.; Lanjari-Perez, Y.; Martín-Belloso, O. Curcumin-loaded nanoemulsions stability as affected by the nature and concentration of surfactant. Food Chemistry. 266, 466-474. 2018.
 16. Morales-de la Peña, M.; Welti-Chanes, J.; Martin-Belloso, O. High-power ultrasound as pre-treatment in different stages of soymilk manufacturing process to increase the isoflavone content. Ultrasonics – Sonochemistry. 49, 154-160. 2018
 17. González-Casado, S.; Martín-Belloso, O.; Elez-Martínez, P.; Soliva-Fortuny, R. Induced accumulation of individual carotenoids and quality changes in tomato fruits treated with pulsed electric fields and stored at different post-treatments temperatures. Postharvest Biology and Technology. 146, 117-143. 2018
 18. Teixé-Roig, J.; Oms-Oliu, G.; Velderrain-Rodríguez, G.R.; Odriozola-Serrano , I.; Martín-Belloso, O. The effect of sodium carboxymethylcellulose on the stability and bioaccessibility of anthocyanin water-in-oil-in-water emulsions. Food and Bioprocess Technology. 11(12), 2229-2241. 2018
 19. Morales-de la Peña, M.; Welti-Chanes, J.; Martin-Belloso, O. Novel technologies to improve quality and safety of foods. Current Opinion in Food Science. Special issue Food Safety. 30, 1-7. 2019
 20. Ribas-Agustí, A., Martín-Belloso, O.; Soliva-Fortuny, R.; Elez-Martínez, P. Enhancing hydroxycinnamic acids and flavan-3-ol contents by pulsed electric fields without affecting quality attributes of apple. Food Research International. In press.
 21. Artiga-Artigas, M.; Molet-Rodríguez, A.; Salvia-Trujillo, L.; Martín-Belloso, O. Formation procedure of double emulsions (W1/O/W2) as carriers of hydrophilic and lipophilic active compounds. Food and Bioprocess Technology. 2019
 22. Gasa-Falcón, A.; Odriozola-Serrano, I.; Oms-Oliu, G.; Martín-Belloso, O. Impact of emulsifier nature and concentration on the stability of β-carotene enriched nanoemulsions during in vitro digestion. Food & Function. 2019
Darrera modificació: 15/02/2019
Imprimir Enrera Pujar


Inici | Accessibilitat | Sobre el web | Mapa | Avís legal | Contacte
© 2014 Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 70 20 00 - Tots els dret reservats
Ombra